Hướng dẫn báo cáo thông tin người dùng

Chào mừng các bạn đến với CHONGSCAM.COM, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tố cáo ai đó scam giao dịch.

Lưu ý: Đọc kỹ Điều Khoản & Quy Định trước khi quyết định báo cáo thông tin tại đây: https://chongscam.com/dieu-khoan-quy-dinh

Tại trang báo cáo thông tin người dùng, bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết:

  1. Tên người dùng hoặc tên dịch vụ: Tại đây, bạn nhập tên người bạn muốn báo cáo hoặc chủ tài khoản.
  2. Số điện thoại: Bạn nhập số điện thoại người bạn muốn báo cáo vào đây.
  3. Số tài khoản: Bạn nhập số tài khoản người bạn muốn báo cáo.
  4. Địa chỉ Facebook: Bạn nhập link facebook người bạn muốn báo cáo.
  5. Hạng mục giao dịch: Bạn chọn mục giao dịch với người bạn muốn báo cáo để người khác có thể biết họ bị báo cáo về dịch vụ gì.
  6. Đánh giá: Mục này bạn có thể đánh giá người bạn muốn báo cáo bằng cách chọn sao, số sao càng thấp thì uy tín họ càng thấp và ngược lại.
  7. Thông tin thêm: Tại đây, bạn có thể nhập cụ thể nội dung bạn muốn báo cáo.

Các thông tin trên không nhất thiết phải có đầy đủ, tuy nhiên bạn phải có Số điện thoại hoặc Số tài khoản để điền vào giúp cho những người khác có thể tra cứu thông tin dễ dàng hơn.

Sau khi điền đủ thông tin cần thiết, bạn kick vào ô “Tôi đồng ý với điều khoản và qui định của ChongScam.com” và nhấn vào “Thêm dữ liệu”.

” CHONGSCAM.COM – Vì một môi trường giao dịch An Toàn & Lành Mạnh “