Điều khoản & Quy định

  • Chongscam.com là trang web để người dùng tố cáo, kiểm tra những dữ liệu scam được người dùng chia sẻ và để check độ uy tín của người giao dịch.
  • Những bài đăng do thành viên tố cáo thì người tố cáo phải cam kết những thông tin mình tố cáo đúng với sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của nội dung tố cáo đó.
  • Chongscam.com sẽ có khâu kiểm duyệt với những nội dung đăng lên, tuy nhiên không thể chắc chắn 100% thông tin là hoàn toàn chính xác, vì thế nên người bị tố cáo có thể liên hệ với người tố cáo hoắc Admin để có thể giải quyết.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thông tin do người dùng đăng báo cáo lên website.

CHONGSCAM.COM – Vì một môi trường giao dịch An Toàn và Lành Mạnh.